Rintberg, övre torpet

Ett torp på hemmanet Örtjärnshöjden, som är beläget en halv kilometer öster om Sniptjärn. Den som först, enligt kyrkboken av 1851 bodde där hette Jöns Ersson, född 1801, Och hans hustru hette Britta Mattsdotter, född 1808. De hade en dotter, som hette Karin, född 1840. Sedan bodde där en som hette Jöns Persson, som var gift med Karin Jönsdotter, således måg till Jöns Ersson. De hade två söner: Olof och Edvard, samt tre döttrar: Brita, Karolina och Kristina. Torpet med tillhörande skog såldes till Jon Ersson, Mellangården, och den som sist brukade torpet var Jon Jonsson i Rörkullen, som använde det som utbruk och var varje höst dät med kreatur för att få gödsel till åkrarna. Det blev dock öde omkring sekelskiftet 18-1900. Det är nu helt beväxt med skog. Boningshuset flyttades till Björkebo i Lekvattnet, där det byggdes upp till ett vackert hem. Ägare till torpet år Jon Jonssons måg, Gustav Persson och hans hustru Edit Jonsdotter, Alfhem, Torsby.


Google maps
Fornsök