Sätersbråten

Ett ställe på hemmanet Örtjärnshöjden som ligger söder om Nedre Rintberg. De första som bodde där hette Nils Ersson, född 1795,och hans hustru Kerstin Pålsdotter, född 1808. De hade tre döttrar: Ingeborg, född 1842, Maria, född 1844, och Marit, född 1822 samt två söner; Erik, född 1821, och 0lof, födelseår saknas. Så var det o. i. sonen Jan Andersson. Sedan bodde där inhyses Kerstin Nilsdotter och hennes o.ä. tvillingdöttrar Maria och Karin Pilgen. Karin gifter sig med en som hette Magnus Lindkvist från Finnsjön i Gräsmark och det blev han, som blev ägare till torpet. De var de sista som bodde på Sätersbråten. Boningshuset var en rökstuga av gamla finntypen och den såldes till Fryksände Hembygdsförening och finns nu på hembygdsgården Kolsberg, där den för framtiden får representera den gamla finnkulturen. Torpet blev öde 1910 och är helt beväxt med skog.


Torplämning, bestående av 1 husgrund med spisröse och 1jordkällare, båda beväxta med granar. I området finns röjda ytor och odlingsrösen. Odlingsrösena är intill 10 m diam och 1.7 m h,många har kallmurade kanter

Google maps

Fornsök