Sätersbråten

Ett ställe på hemmanet Örtjärnshöjden som ligger söder om Nedre Rintberg. De första som bodde där hette Nils Ersson, född 1795,och hans hustru Kerstin Pålsdotter, född 1808. De hade tre döttrar: Ingeborg, född 1842, Maria, född 1844, och Marit, född 1822 samt två söner; Erik, född 1821, och 0lof, födelseår saknas. Så var det o. i. sonen Jan Andersson. Sedan bodde där inhyses Kerstin Nilsdotter och hennes o.ä. tvillingdöttrar Maria och Karin Pilgen. Karin gifter sig med en som hette Magnus Lindkvist från Finnsjön i Gräsmark och det blev han, som blev ägare till torpet. De var de sista som bodde på Sätersbråten. Boningshuset var en rökstuga av gamla finntypen och den såldes till Fryksände Hembygdsförening och finns nu på hembygdsgården Kollsberg, där den för framtiden får representera den gamla finnkulturen. Torpet blev öde 1910 och är helt beväxt med skog.


Torplämning, bestående av 1 husgrund med spisröse och 1jordkällare, båda beväxta med granar. I området finns röjda ytor och odlingsrösen. Odlingsrösena är intill 10 m diam och 1.7 m h,många har kallmurade kanter


Text, bild och hus från Kollsberg hembygdsgård

Byggd ca 1815 av ättlingar till invandrade finnar. Redan i slutet av 1500-talet kom de första finnarna. Deras byggnadstradition bevarades genom generationerna. Detta var den sista kvarvarande rökstugan i Fryksände socken, flyttad hit till Kollsberg 1924.

Det stora rummet värms av en stor gråstensugn, som lagrar värmen i flera dygn, innan det är dags för en ny eldning. Ugnen har ingen skorsten, utan röken och värmen kommer ut i rummet genom hålet i ugnens fasad. Röken breder ut sig under taket som ett värmande täcke. Maten tillagades, sedan glödande kol rakats ner i ”gruvan” nedanför eldningsöppningen och kokkärl då kunde ställas ovanpå. Matlagningen blev tidskrävande, tills man började bygga till den s k svenskstugan eller kåven. Där hade man öppen spis, enligt svensk modell, där man använde grytor direkt över öppen eld. I synnerhet under sommaren var detta praktiskt, då man inte behövde värma den stora stenugnen.

Sätersbråten, flyttad från Örtjärnshöjden till Kollsbergs hembygdsgård

Google maps

Fornsök