Skålsjöbråten

Ett ödetorp som 1igger på hemmanet Örtjärnshöjden och är beläget en kilometer nordost om gården Kullen i Lekvattnet. Den som bodde där hette Per Persson och hans hustru hette Marit Jansdotter. De hade fyra döttrar: Karolina, Maria, Elisabet och Mathilda, samt sonen Jan. Sedan bodde på Skålsjöbråten en som hette Per Eriksson och hans hustru hette Britta Jansdotter. De hade tre söner: Erik, Nils och Johan. Torpet blev öde år 1895 men ägdes och brukades av Johan Olsson, Kullen, som hade det i sambruk med de inägor han hade på Kullen.


Google maps
Fornsök