Sniptjärn

Ett torp som ligger på hemmanet Örtjärnshöjden norr om Sniptjärn. Den som först, eller i mitten av l800-talet bodde där, hette Mattes Jakobsson och hans hustru hette Stina Karisdotter. De hade fyra döttrar: Karin, Ingeborg, Marit och Kristina samt två söner: Karl och Mattes. Så var det pigan Britta Olofsdotter. Torpet var litet och födde bara en ko. Jakt och fiske fick till stor del vara hjälp till familjens uppehälle. Sniptjärn säges ha varit en rik fisktjärn och många goda mål togs säkert därifrån. När torpet blev öde kan med bestämdhet inte sägas, men det var dock före 1880-talet.


Google maps