Sönna Tjärn

Ett torp på hemmanet Rådom, som ligger efter vägen till Mårbacken söder om Örtjärn.  Det står på kartan som Örtjärnstorp.  Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde här hette Nils Persson och hans hustru hette Karin Andersson.  De hade tre döttrar: Kajsa, Kerstin och Maria.  Sedan står som ägare till torpet en som hette Nils Nilsson Norberg och hans hustru hette Marit Olsdotter.  De hade två döttrar: Katarina och Kerstin Ottilia.  De bodde kvar där tills omkring år 1900(1), då torpet blev öde.


(1)Jag har kollat alla längder från 1851-1905. Den sista familjen som Jossi nämner(familjen Nils Nilsson Norberg och hans hustru, med tre döttrar) avflyttade tidigare än vad han uppgett. Familjen Norberg flyttade år 1878.
Jöns Olsson född -29 och Karin Jönsdotter f-40 med barn flyttar därefter in från Rintberg  och torpet kallades därefter Södra Kärn och inte längre Sönna Kärn. Finns noterat i husförhörslängderna.skrivet som Södra Kärn.  Jöns Olsson avled 1890. I en hfl höger kant står: “förr varit drinkare men nu förbättrad”.

 
Intressant anteckning i Församlingsbok 1900-1905 under S Kärn Örtjärnshöjden.
Enkan Karin Jönsdotter f-40, s Nils Julius Jönsson f-76, d Emelia Jönsdotter f-83.  Samtliga födda i Lekvattnet.
Mor och son till N. Amerika 01.
Dottern till Sunne.
Rökstugan flyttad till Skansen Stockholm.


Skickat en e-post till Skansen då jag inte känner till just denna rökstuga.
Inte heller känner jag till torpet.
Vi måste ju ha koll på våra rökstugor – även de som flyttats .

Här kom svaret från SkansenInfo!
Hej
Den rökstuga du efterfrågar finns på Skansen och ingår i den samling hus som utgör Finngården.
Med vänlig hälsning SkansenInfo
Irmgard Henriksson


(2)Troligtvis “Rintberg, övre torpet“, eftersom det står så här  “Det blev dock öde omkring sekelskiftet 18-1900”.
Benny Ljus