Uppgården

En gård i hemmanet Örtjärnshöjden, som ligger längst upp i byn. Den som först började bygga där, var säkert av finnsläkten Kiskinen, som skulle vara det första finnen, som började bygga i Örtjärnshöjden. Den som enligt första kyrkboken i Lekvattnet bodde där hette Nils Persson, född 1803. Hans hustru hette Karin Andersdotter, född 1809. De hade tre döttrar: Kerstin född 1846, Maria född 1851 och Kajsa född 1832. Sedan kom en dit, som hette Jöns Jönsson(1) och hans hustru hette Gertrud Persdotter. De hade döttrarna Kristina, Ida, Maria och Emelia samt sönerna Jan, Per, Johannes och Anton. Gården sålde i början av 1900-talet till Alfred Nilsson i Bjälverud. Den låg sedan öde en följd av år, men sedan bodde en där, som hette Oskar Mård och hans hustru hette Lisa Persdotter. Den sista som bodde där hette Nils Berglund. Jöns i Högda var en glad och trevlig person, som alltid kunde ge svar på tal, och många är de historier, som han lämnade till eftervärden.


(1) Sedan kom en dit, som hette Jöns Jönsson

Hans far Jöns Jonsson (1800) – urmakarens son – var den som flyttade dit.
Uppgiftslämnare: Oscar ElfstrandMin mormors mor Gertrud från Örtjärnshöjden dog den 6 juli 1918, samma år som första världskriget tog slut. Hon hade varit änka i 15 år. Hon födde 14 barn. Sju emigrerade till Amerika.
Alf Folmer‎

Av Gertrud Persdotter förvärvade Keyland år 1899 en livkjol i skinn, ullsidan ir. När Nordiska museet tog emot kjolen reagerar man på den var svårt sliten utan att vara gammal.
När någon frågade Jöns Jönsson hur många barn han hade svarade han “de står inte still så länge att jag hinner räkna dem. Jöns Jönsson drunknade i Lekvattensjön 1903.
Boken Nils Keyland & finnskogen

 

Gertrud Persdotter f. 1843-08-04 i Runnsjön, d. 1918-07-06. Hon bodde och dog hemma hos sin dotter Maria Jönsdotter i Visterud, Östra Ämtervik, men hon var skriven hos sin son Jan Höjde i Hån, Sunne. Gertrud begravdes i Östra Ämtervik. Gravstenen är borta, men den skall ha sagt “Mor”. Och en moder var hon ju i allra högsta grad, med sina 14 barn.
Oscar Elfstrand


Det här fotografiet hade min farmor Kristina Nilsson med sig , när hon flyttade med sin familj från Övre Poptorp till Skacksjö 1908 .
Det är hennes barndomshem Där Upp i Örtjärnshöjden.
Gullan Karlsson


Den äldsta rökstugan uppsattes år 1650 i Örkärnshöjden (av ör=laxöring) och revs först 1848. På denna höjd fanns vid 1700-talets slut ett mycket burget folk, under det att i våra dagar ej mindre än 25 ödegårdar vittna om tillbakagången. Det var väl de svåra nödåren i början och i mitten av 1800-talet, som avfolkade denna trakt, men att välmakt före dessa krisår varit rådande i dessa trakter framgår av gamla skattehandlingar, vilka urvisa att egendomen Örkärnshöjden (15 öre silvermynt skatt) hade en kreatursbesättning på 20 mjölkkor, 2 hästar, 35 får, 5 getter och 2 svin! – Nu finnes där ej mer än 8 kor och ett par hästar på den numera i 4 gårdar söndrade egendomen.”
Av L Ljungqvist som besökte Lekvattnet 1928.
Ur årsboken Wermlandica 1987 utgiven av bl.a Värmlandslitteratur.
Irmgard Henriksson


Det är ju jättetråkigt om Där Upp på Örtjärnshöjden skall rivas. Det kan ju bli en fin bostad för uthyrning till turister som vill uppleva skog, vildmark och djur. Jag passade på att fotografera interiören. Det är rörande när man kommer in och i hallen ser de två dörren. Den til vänster leder in i vardagsrummet och den till höger till köket. Dörren till vardagsrummet är som et välkommen hälsning dekorerad med skogsmotiv. Ser ut som det skulle vara av Piltz från Sunne. Tror inte det. Skall ta reda på det. Leve Där Upp.
Alf Holmer

 


Några bilder från Där Upp i Örtjärnshöjden, sommaren 2016.
Nu när huset skall rivas kan det vara bra att dokumentera.
Oscar Elfstrand

Amerikaättlingar på besök. 1970-tal. Enid, Marit, Barbara, Cecelia. 2016 i bakgrunden.
Oscar Elfstrand

Oscar Elfstrand


I mitten av 1950-talet var mina föräldrar och pappas syster och svägerska upp till Där-upp på Örtjärnshöjden, då såg det ut så här.
Gullan Karlsson

“Syskonen Arvid Nilsson (bakom kameran) och Karin Östergren med respektive, vid modern Kristina Nilssons barndomshem Där Upp i Örtjärnshöjden, mitten av 50-talet. Femte personen okänd.”

Gullan Karlsson

Min svärfar å svärmor var delägare i Där Upp förrut.
Min mans morfar Alfred Nilsson köpte stället nån gång på 30-40 talet. Det har varit i släktens ägo till för några år sen då det blev sålt.
Birgitta Andersson


Uppgården på Örtjärnshöiden.

Min mormor Kristinas födelse plats, Hur går det med detta?.
Alf Folmer