Välta

Ett litet torp på Örtjärnshöjdens hemman som låg vid Örtjärn. De som bodde där under 1800-talets första hälft hette inhyses Erik Eriksson född 1798 och hans hustru hette Kerstin Bengtsson, född 1811. De hade tre söner: Nils född 1842, Sven född 1845 och Erik född 1838. Torpet blev öde på 1870-talet och är helt förvandlat till skogsmark.


Google maps
Fornsök