Rörkullen Nolgården

En gård som ligger på Rörkullens hemman, på östra sidan av Rörkulltjärn. Hemmanet Rörkullen bestod av tre gårdar, nämligen Norra, Södra och Herrgården. Det är mycket gammal bebyggelse och den som började bygga där var en finne, som hette Rintinen och troligen var det Norra Rörkullen, som byggdes först. Enligt Gottlund skulle det vara rika finnar, som bodde där han gästade Rörkullen och Kittmon år 1821. Den som enligt kyrkboken av år 1851 bodde på Norra Rörkullen hette Henrik Larsson född 1808. Hans hustru hette Marit Jansdotter född 1814. De hade sönerna Lars, född 1853, och Per, född 1855. så var det en som är skriven för Pupil Per Cristoffersson, född 1803, samt pigan Britta Jansdotter, född 1834(1), och pigan Kajsa Jönsdotter, född 1839, samt drängen Lars Jansson, född 1838. Sedan blev gården såld till en som hette Nils Jönsson och kom från Flån i S:a Lekvattnet. Hans hustru hette Marit Jansdotter, född 1812, och Nils var född 1816. De hade tre söner: Johan, född 1842, Jan, född 1844, och Jöns, född 1846. Sönerna reste till Amerika och på 1880-talet reste även de gamla. De sålde gården till Jon Jonsson från Örtjärnshöjden och hans hustru Kerstin Eriksdotter från Håkastorp. De hade sönerna David, Edvin, Josef, Gottfrid och Karl samt döttrarna Ester, Maria, Karolina, Edith och Elvira. Vid föräldrarnas död sämjodelades inägorna och var och en brukade sin del. Dottern Karolina var den som tillsamman med sin faster Karolina Eriksson sist bodde på gården. Den vackra gården blev dock öde omkring år 1960 och är troligen dömd att i likhet med de flesta andra gårdar bli ett skogsbestånd. Boningshuset står kvar och kan användas som fritidsbostad.


 

Norra Rörkullen där Ester Åström växte upp .

Cathrine Rückert


(1) Pigan Britta Jansdotter, född 1834 ska vara 1844.
Irmgard Henriksson


Här föddes min mormors far Johan August Persson Juuselainen 1874-1952. Modern var Britta Jansdotter Nikkarinen omnämnd under Nolgården i Ödetorp som “pigan Britta Jansdotter född 1834”. Johan Augusts far var Per Jönsson Juuselainen från Pojansana.
Irmgard Henriksson


 Kersti Ersdotter född 1866. Jon Jonsson född 1863.
Vigdes 1886.
Nolgården Rörkullen.
Irmgard Henriksson


Jon Jonsson i Rörkullens familj
Nedan syns min morfar David Jonsson med föräldrar och syskon
Från vänster: Karl Jonsson f 1902, Gottfrid Jonsson f 1898, Ester Åström f 1896, Edvin Jonsson f 1889, Elvira Jonsson 1910, Edit Persson f 1907, David Jonsson f 1887, Karolina “Lina” Jonsson f 1900, Josef Jonsson f. 1893, Maria f 1904 dog 2 år gammal
Längst fram: Kerstin och Jon Jonsson
Lars-Erik Lejen Jansson


Kerstin Ersdotter född 1866.
Irmgard Henriksson

Karolina Eriksson Rörkullen
Irmgard Henriksson


Elvira Jonsson Rörkullen
Irmgard Henriksson


Gottfrid Jonsson, Rörkullen
Irmgard Henriksson

Bodde senare Där Väst i Grinnemo, Gräsmark.
Mariann Larsson Fd Lindqvist


Diligensförare Josef Jonsson 1893-1943Irmgard Henriksson


Den 4 augusti 1865 emigrerade Jan(John) Henriksson(Henrikson)
från Rörkullen Nolgården till N. Amerika.
Född: 1842-12-29
Yrke:Styvson
Källa:
Ålder:23
Civilstånd:Og
Kön:M
Sida i husförhör:183
Nr i utflyttningslängd:8
EMIWEB
______
John avled 1938 vid 95 års ålder
Dödsort:Seattle
Död stat:WA
Död datum:1937-11-13
ÅlderÅr 95
Käll datum:1937-11-18
Tidning:Svenska Journalen
Emigrantförsamling:Lekvattnet
Emigrantlän:SE
migrantår:1865
Emigrant akt nr:12

EMIWEB


Jon Jonsson sålde en rökstuguria från Rörkullen till Skansen

Gamla byggnader som flyttats från Lekvattnet