Stamparstugan

Ett boställe på hemmanet Rörkullen, som låg på västra sidan om landsvägen nedom Rörkullsdammen. Där bodde stamparen Jan Olsson och hans hustru Stina Johannesdotter. De hade sönerna Johannes, född 1850, och Jan Petter, född 1853. Det fanns både ben- och vadmalsstamp vid kvarnen. Den blev nedlagd vid sekelskiftet 1800 – 1900 och stugan blev öde.