Bäcken (i Ormhöjden)

Ett ödetorp, som ligger i bredd med gården Torp i hemmanet Södra Lekvattnet och har säkert en gång i tiden varit en gård, som bebyggts av samma släkt. Den som först omnämnes ha bott där var Per Mattsson, född 1805. Han bodde då på Torp men flyttade till Bäcken. Hans hustru hette Lisa Jönsdotter född 1808. De hade tre söner: Mattes född 1842, Jöns född 1844, och Per född 1846 samt en dotter, som hette Marit född 1850. Så bodde hos dem svägerskan Ingeborg Jönsdotter, född 1810, och drängen Anders Jönsson född 1811. Bäcken försåldes samtidigt som gården Torp och blev öde vid sekelskiftet. Det är nu beväxt med skog. Gamla myrtegar visar var bebyggelsen varit.