Berg

En ödegård på hemmanet Södra Lekvattnet, som är belägen på högsta berget väster om gården Sätra. Den som först omnämnes i Kyrkboken av 1851, som bodde där hette Olof Eriksson, född 1815. Hans hustru hette Lisa Ersdotter och även hon var född 1815. De hade tre söner: Erik född 1840, Nils född 1850 och Olle, född 1853, samt en dotter, som hette Maria född 1857. Hon gifte sig med en som hette Olle och de bodde på Väderkullen. Sonen Olle gifte sig och köpte gården Tomta och blev handlande på Kyrkåsen. Han och Nils gifte sig med var sin syster från Lomsen. Olles fru hette Maria och Nils fru hette Lisa eller Elisabet Jansdotter. Nils och Lisa hade sex söner: Alfred, Gustav, Oskar, Viktor, Axel och Frithiof samt tre döttrar: Karolina, Ester och Ruth. Karolina gifte sig med Julius Jansson i Sätra. Ester och Ruth dog i ungdomen. Gustav reste till Amerika och Axel och Frithiof blev hemma och brukade gården. Axel gifte sig och flyttade till Västra Ängen, dit även Nils och Lisa med de övriga sönerna flyttade. Frithiof gifte sig med Elsa Aronsson från Poptorp. De hade en son, som hette Gösta samt en dotter, som hette Greta. De var de sista, som bodde på gården, som blev öde på 1950-talet. Det var från första till sista släktet ett idogt och arbetsamt folk, som bodde på Berg. Det var kanske besvärligt att bo där ty det var så brant att komma dit, men väl framkommen fick de lön för mödan av den vackra utsikten och det trevliga läget, som gården bjöd på. Gården användes nu delvis som utbruk. Husen står kvar och man skall hoppas, att någon finner dit för att bo, åtminstone ha det som semesterhem.