Brattbacken

Ett litet torp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet och är beläget väster om Jonskullen, efter vägen från Uppgården till Granälven, väster om bäcken, som rinner till Oxtjärn. Den som först omnämnes ha bott där, hette Olof Jansson och hans hustru hette Karin Månsdotter och de hade en son, som hette Johan. De bodde där i mitten av 1800-talet. Sedan bodde där en som hette Per Persson och hans hustru hette Maria Larsdotter. De hade tre döttrar: Karin, Ingeborg och Stina samt sonen Per. Brattbacken var ett litet torp, som födde en ko. Det blev öde 1880.