Granälven

En ödegård, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet och är belägen nordväst om Horntjärn. Den som omnämnes ha bott där i mitten av 1800-talet hette Per Olofsson och hans hustru hette Katarina Jonsdotter. De hade två söner: Johannes och Olof samt dottern Inga Katarina. så bodde där hustruns moder Karin Jansdotter född 1792. I slutet av 1800- och början av 1900-talet bodde där en som hette August Thor Olsson, som kom från Kösstorp i Lekvattnet. Hans hustru hette Signe Mattsdotter och kom från Luken. Thor sålde Granälven och flyttade till Näveråsen i Gräsmark. Det var troligen Nors Järnbruk som var köpare. Det blev nu arrendatorer, som bodde där. Den som sist bodde där var Axel Persson, som kom från Torgel i Lekvattnet. Den som sist brukade jorden var Axel Nordkvist. Thor var en mycket arbetsam man, som uppodlade gården, så att den födde fem kor och häst. Billeruds A.B. är nu ägare och husen användes som fritidsbostad.


Ett annat namn på Granälven är Horntjärnstorp
Oscar Elfstrand


Här bodde Olov Nilsson 1787-1856 och hans fru Karin Jansdotter 1792-1872.
Irmgard Henriksson

I husförhörslängden är Granälven antecknat som tillhörande södra Lekvattnet.
Irmgard Henriksson

Sigge Stark bodde där där om somrarna.
Görel Stevens

Här är en artikel om Sigge Stark
Irmgard Henriksson

Jag var klasskamrat med Gun Nordkvist från Granälva i klass 5 till 7 i Kyrkskolan 1950-1953 och hennes 1år yngre syster Ann gick i klassen under.
Deras pappa Axel? arbetade och bodde med dem och de andra skolbarnen vid Lugnet under veckan och gick hem till mamma Viktoria i Granälven under helgerna. Det var alltid roligt att få följa med dem hem till Lugnet på långraster för de hade alltid spännande djur hemma hos sig både vilda och tama, som jag minns det.
Hillevi Matsson

De gick från Lugnet gamla vägen upp till Luken, fortsatte gamla vägen till Poptorp och vidare till Granälven
Från Lugnet och till Poptorp var det bilväg. Från Poptorp till Granälven var det väl hästväg.
Alice Jonsson

 


Så hittade vi då till Granälven. John Lysen med fru Michelle samt Benny och jag. På stenhällen är inristat Hugo Nordkvist 1948.
Irmgard Henriksson


Visa Granälven på Karta (Google maps)

Fornsök