Heden

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, sydväst om Nergården. Den som bodde där under 1800-talets mitt, hette Olof Jonsson och hans hustru hette Karin Ersdotter. De hade tre söner: Jon, Erik och Johan Emil samt en dotter som hette Karolina. Samt pigan Kerstin Bengtsdotter. Är ej känt när det blev öde, men troligen på 1880-talet.


Svenska English
Orginaltexten ovan Translated from above
Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, sydväst om Nergården. Den som bodde där under 1800-talets mitt, hette Olof Jonsson och hans hustru hette Karin Ersdotter. De hade tre söner: Jon, Erik och Johan Emil samt en dotter som hette Karolina. Samt pigan Kerstin Bengtsdotter. Är ej känt när det blev öde, men troligen på 1880-talet.  A deserted house, located at South of Lekvattnet, southwest of Nergården. The person who lived there in the middle of the 19th century was Olof Jonsson and his wife named Karin Ersdotter. They had three sons: Jon, Erik and Johan Emil and a daughter named Karolina. Also lived here a maiden Kerstin Bengtsdotter.
Is not known when it became abandoned, but probably in the 1880s.

Svenska English namn/name
Johan Emil föddes i okt 1859 i Södra Lekvattnet av föräldrarna Olof Jönsson och Karin Ersdotter.
Gift 1884 med Anna Thomsson Minnesota.
Avliden 1 sept 1935 i Nebraska.
Hela familjen flyttar till Nordamerika år 1866.
Johan Emil was born in Oct 1859 in the southern Lekvattnet of his parents Olof Jönsson and Karin Ersdotter.
Married 1884 to Anna Thomsson Minnesota.
Deceased 1 September 1935 in Nebraska.
The whole family moves to North America in 1866.
Irmgard Henriksson
 Min farfar far, Johan, en första generationens invandrare.
 My great grandfather, Johan, a first generation immigrant.
Bob Hedberg
Jag hade hört berättelsen att Olof Jonnson tog av båten med namnet Hedberg  I had heard the story that Olof Jonnson got off the boat with the name Hedberg. Bob Hedberg
Hans far, Olof Jönsson, var del av den släkt jag brukar kalla ”Jöns-släkten” (på grund av det stora antalet medlemmar vid namn Jöns) i Södra Lekvattnet. Släkten grundlade många av husen, främst ”öster om höjden”, i Södra Lekvattnet.
His father, Olof Jönsson, was part of the family I like to call “The Jöns family” (because of their many ancestors called Jöns) in Southern Lekvattnet. This large family laid the grounds for many of the houses, mainly  (east of the mountain), in Southern Lekvattnet.
Oscar Elfstrand
Två av Johan Emils syskon – Jon och Karolina – var ”nära blinda” redan som barn. Det föddes 1858 ett syskon som hette Johan Emil. Han dog som spädbarn och då fick istället nästa barn namnet Johan Emil, när han föddes året därpå. Den yngsta i familjen, Inga Maria, dog vid knappt fyra års ålder – ungefär en månad innan familjen emigrerade.  Two of Johan Emils siblings – Jon and Karolina – were “almost blind” already as children. Also, there was a sibling named Johan Emil born in 1858. He died as an infant and then Johan Emil was given the same name when he was born the following year. The youngest in the family, Inga Maria, died at barely four years of age – about a month before they emigrated. Oscar Elfstrand
Olof Jönssons farfar, bonden Nils Jönsson (1749-1806), var bror till min förfader, urmakaren Jon Jönsson (1757-1830). Flera ättlingar av den stora Jöns-släkten, är idag medlemmar i Facebook-gruppen ”Lekvattnets vänner”.  Olof Jönssons grandfather, the farmer Nils Jönsson (1749-1806), was the brother of my ancestor, the watchmaker Jon Jönsson.

Some other descendants of the large Jöns-family, is today members in the Facebook-group “Lekvattnets vänner”.

Oscar Elfstrand

Thorsby Alabama

Svenska
English
namn/name
Prästen Johan Emil Hedberg(1) (1859-1935), född i Lekvattnet i Värmland, föreslog att orten i den amerikanska södern, där han på 1890-talet var en av de första bosättarna, skulle uppkallas till Torsby i Frysdalen. De svenskar som flyttade hit hade tidigare bott längre norrut i USA. Varje höst firas Thorsby Swedish festival i staden som numera har cirka tvåtusen innevånare
Priest Johan Emil Hedberg (1859-1935), born in Lekvattnet in Värmland, suggested that the town of the American South, where he was one of the first settlers in the 1890s, should be named to Torsby from the village Torsby in Frysdalen, Sweden. The Swedes who moved here had previously lived further north in the United States.
Every autumn, Thorsby Swedish festival is celebrated in the city, which now has about two thousand inhabitants
text från bilden ovan/
text from the picture above
Vår familj är mycket medveten om Rev. Hedbergs engagemang i Thorsby, Alabamas historia. Min bror, Bob Hedberg, har besökt här!
J.E. flyttade tillbaka till Minnesota efter att hans första fru Anna Thorson dog i Thorsby. Han hade en många barn och behövde hjälp med dem. Han gifte sig med Cecilia Nelson. Theodore Thorson, medgrundare av Thorsby, Alabama, var Annas bror och J.E. svärson.
 Our family are very aware of Rev. Hedberg’s involvement in the history of Thorsby, Alabama. My brother, Bob Hedberg, has visited here!
J.E. moved back to Minnesota after his first wife, Anna Thorson, died in Thorsby. He had a passel of kids, and needed help with them. He married Cecilia Nelson. Theodore Thorson, the co-founder of Thorsby, Alabama, was Anna’s brother and J.E.’s brother-in-law.
Martha Hedberg

 


(1)
Den 16 april 1866 utvandrade 9 personer
från Lekvattnet till USA
 1. Jan D Y Jansson f:1829-04-23
 2. Kajsa Jansson Jansdotter f: 1837-04-05
 3. Jan Olsson f:1850-08-24
 4. Erik Olsson 1853-04-29
 5. Karolina Olsdotter f:1855-05-26
 6. Johan Emil Olsson Hedberg f: 1859-10-08
 7. Jan Jansson Rint f: 1862-01-23
 8. Simon Edvard Jansson f:1863-10-28
 9. Inga Kajsa Jansdotter f:1865-01-08
  EMIWEB
  Benny Ljus

My first great grandfather. He immigrated to the United States around the age of 10 with his family.


Martha Hedberg