Hundberg

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet och är beläget ca 1,5 km. nordost från Finngården Kvarntorp. Den som enligt Kyrkoboken av 1851 bodde där hette Arne Hansson. Han kom från Norge. Hans hustru hette Kerstin Nilsdotter. De hade två döttrar: Kristina och Thea samt sex söner: Nils, Johan, Anders, Olof, Per och Emil. Vid sekelskiftet 18-1900 kom en dit, som hette August Nilsson och hans hustru hette Karolina Olsdotter. De flyttade sedan till Torp och är med i beskrivningen över detta torp. Hundberg inköptes på 1870-talet av Patron Henriksson i Spettungen, och det var under vissa tider i sambruk med Spettungen. På 1930-talet, när det var så modernt med skogsarbetaresmåbruk, köptes inägorna av August Nilssons son, som byggde ett litet vackert hem där. Han var gift med en som hette Karin Olsdotter från Karttorp. De hade en son, som hette Hugo och de bodde kvar till fram på 1960-talet, när Henning dog och änkan och sonen flyttade därifrån. Skolan drogs in och grannarna flyttade, så att det blev omöjligt att bo kvar på det vackra torpet. De är ägare till torpet och kommer säkert att använda det som sommarhem.


 På torpet Hundberg var Anders Hindirksson arrendator i sex år, till 1892. Han och hans hustru flyttade först till Åsen, ett torp där en dotter blivit gift, och sen flyttade de till Norra Kronhalla, där en annan dotter var gift.
År 1892 kom ny arrendator till Hundberg, Johan Persson. Han var född i Lekvattnet men hade vistats i Norrland och kom närmast från norra Hälsingland. Där hade han gift sig med Maria Andersdotter och paret hade tre små barn. På Hundberg föddes ytterligare tre barn.
Familjen på Hundberg levde på svältgränsen. Kajsa Nilsdotter, husmor på Nedre Spettungen, gav sin hjälp. ”En ko på Hundberg” står det i bouppteckning.
År 1902 kunde torparen på Hundberg, Johan Persson, emigrera till Amerika. Äldste sonen Johan Alfred (15) reste följande år. Kvar på Hundberg var Maria med fyra små. Ett barn hade dött. Det dröjde kämpiga år innan Johan kunde skicka biljettpengar till familjen. De for i september 1905.
Nils Börjeson berättar: ”När jag som släktsökare läst därom kvarstod funderingar hur familjen från Hundberg klarat sig.
Jag fick svar 1989 när vi bodde i Karlstad. En dam på biblioteket i Torsby ringde och berättade att hon hade besök av en familj amerikanare som frågat om Hundberg, och hon undrade om jag kunde ge några besked. Dessa främlingar hade kommit utan nämnvärda förberedelser och det blev en glädje att kunna hjälpa. ”Min far var 15 år och hette Johan Alfred” berättade familjefadern. ”Arbeta hårt fick de men det blev bättre tider”. Detta var skönt att höra. Och jag kunde visa vägen till Hundtorp.
Uppgiftslämnare: Gunvor Waller

Den 14 november 1902 emigrerade Johan Persson (f:1857-12-0) till USA från Södra Lekvattnet Nytorp.
Lekvattnet Fsb 1900-1905. sid 84
Det fanns ett Nytomta på Södra Lekvattnet enligt Ödetorpsboken, men det blev öde på 1880-talet. Enligt boken bodde Johan på Hundberg när han emigrerade.

1904 emigrerade brukaresonen Johan Alfred Johansson (f: 1889-06-19) till Nordamerika.
Han var 15 år vid emigrationen.

1905 emigrerade hustru(brukare) Maria Andersdotter (f:1862-10-17)
till Nordamerika tillsammans med sina barn
– Anna Sofia Johansson f:1891
– Axel Petrus Johansson f:1893
– Axel Herman Johansson f:1896
– Olof Adolf Johansson f:1899

EMIWEB
Benny Ljus


Henning

Henning Nilsson f. 1901, d. 1963.
Carina Lundgren

Karin på Hundberg

Karin Nilsson f 1915.
Gift med Henning.
Flyttade till kyrkskolan 1969
Carina Lundgren


 Huset brann 1999 runt lucia!
När mor å far kom opp te Hundberg stog bara skorsten kvar
Roger Persson