Jonskullen

Ett litet ödetorp, som låg på hemmanet Södra Lekvattnet väster om Jonskullen, öster om bäcken, som rinner till Oxtjärn och var granne till Brattbacken. Där bodde backstugusittaren Per Persson och hans hustru Kerstin Jönsdotter. De hade en dotter, som hette Karin. Det var ett litet ställe som knappt födde en ko. Det blev öde redan 1875.