Lyssjöberg

Ett ödetorp, på hemmanet Södra Lekvattnet, som ligger på östra sidan av sjön Lysens norra del. De som bodde där i mitten av 1800-talet hette Nils Olsson och hans hustru hette Marit Jansdotter. De hade fem söner: Jan, Per, Emil, Olof och Nils. Det var ett litet torp som födde två kor, men det låg inte långt från den så kallade Kyrkvägen, så det var ofta de fick påhälsning av den som färdades över höjden. Torpet blev öde omkring år 1890.


Google maps
Fornsök