Nola Myra

image_print

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som låg i norra ändan av Torpmyren i Ormhöjden, nordväst om Rågtjärn. Den som bodde där, hette Mattes Larsson och hans hustru hette Maria Jonasson. De hade två döttrar: Mathilda och Kristina. Under andra hälften av 1800-talet bodde en där som hette Per. Han hade tre söner: Johannes Persson, som kom till Bondtorp, Per Persson, som kom till Torp i Bredsjön och Anders Persson, som kom till Rösbacken. Torpet var ett mindre småbruk, som födde en till två kor. Det ligger på Torpskogen och äges av Axel Nilsson, Västra Ängen.