Nytomta

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som ligger en knapp kilometer sydost om Hundberg. Den som byggde och odlade där hette Arne Hansson. Han kom från Norge. Hans hustru hette Kerstin Nilsdotter. De hade en son, som hette Nils. Torpet köptes av Patron Henriksson, Spettungen, och lades i sambruk med Hundberg. Det gick i samma affärer, som Spettungen och äges nu av A.B. Rottneros Bruk. Det är beväxt med skog och endast stenrösen vittnar om var bebyggelsen varit. Det blev öde redan i början av 1880-talet.