Rönningen

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som låg mot Riksgränsen söder om Österby, som ligger i gränsen väster om Svartbäcken. Den som bodde där enligt kyrkboken av 1851 var Inhyses Henrik Henriksson född 1798 och hans hustru Marit Persdotter född 1799. Torpet köptes på 1870-talet av Erik Österby och låg en följd av år i sambruk med Österby. Olle Jansson Ritaberg gifte sig med Klara Österby och de flyttade till Rönningen, där de bodde under en ganska lång tid. Olle dog och Klara flyttade därifrån år 1959, då torpet blev öde.


Text på baksidan fotot:
Kokhuset vid Rönningen de sista får och hästar vid Svartbäcken och Österby.
Irmgard Henriksson


Text baksidan fotot:
Anners-Johan från Pop-anders dog 1922.
Karl i Österby född 1897

Karl Eriksen 1897 – 1974 på bild, gift med Anna 1902 – 1970 från Svartbäcken.
Ur boken Brandval Finnskog av Rudolf Bråten.
Irmgard Henriksson