Södra Sätern

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som låg i berget väster om
Bäckelidsbron och var en gång i tiden ett av de större torpen. Där bodde på
1700-talet den omtalade urmakaren Jon Jönsson, som var vida beryktad för sina
klockor. Han var och lagade klockan som Grevinnan på Apertin ägde och som
ingen annan kunde laga. Han gjorde många klockor, som fanns kvar så sent som i
början av 1900-talet. De gick så säkert att man kunde ställa solen efter
dem, sade Jon. Södra Sätern blev sålt, först till Jonsauna sedan till
Sahlström i Utterbyn. Detta gjorde att gården blev tidigt öde, men de som
sist bodde där var kyrkskrivna i Lekvattnet efter 185l. Det var fattighjonen
Erik Olsson och hans hustru Karin Olofsdotter. De hade fyra döttrar: Anna,
Kerstin, Marit och Stina samt sonen Mattes. Södra Sätern blev öde i början
av 1880-talet. Det är beväxt med skog, så den som inte känner trakten, har
inte en aning, att där har bott urmakare, ej heller bönder.


Fornsök

Google maps