Stentorp (Stenbråten)

image_print

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, norr om vägen
Ormhöjdens skola-Lomsen, norr ut från Hötjärnarna. Torpet uppodlades av en
som hette Mattes Olsson född 1792 och hans son Henrik Mattsson född 1827 samt
inhyses Britta Mattsdotter född 1780. Mattes Olsson hade en broder som kallades
Lell-Kossi, som bodde i Svartkuja. Torpet Stenbråten var som namnet säger, ett
stenigt och litet torp och det blev inte mer än en generation, som bodde där.
Det blev öde på 1870-talet och är nu beväxt med skog.