Svartbråten

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som ligger mellan Kvarntorp och Kroksjön. Den som omnämnes ha bott där under 1800-talets första hälft, hette Henrik Jansson, född 1801 och hans hustru Marit Mattsdotter född 1806. De hade fem söner: Henrik född 1840, Per född 1846, Mattes född 1834, samt Nils och Jan på vilka födelseår saknas, så var det dottern Maria. så nämnes drängen Jan Henriksson och dennes broder Nils Henriksson. Det blev Mattes, som blev ägare när de gamla slutade, Han gick under namnet Svartbröt-Mattes. Han dog omkring år 1910, När han dog, så fanns det så många arvingar, att den som kom sist i släkten ärvde två kronor och 85 öre. Svartbråten köptes av Harald Andersson Lomsen, som reparerade eller ombyggde kvarnen och byggde en såg, så, att både han och grannarna fingo både såga och mala. I början av 1920-talet sålde han både gård och skog till A.B. Rottneros Bruk, men dammrätten och mark för såg och kvarn tog han undan, så nu äges det av hans arvingar. Själva torpet är nu helt skogbeväxt och äges av Fru Lena Möller, Rottneros.