Svenmyren

image_print

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Södra Lekvattnet, på gamla
prästgårdens mark, närmare bestämt nordväst om Örtjärn, med åkrarna ner
mot tjärnet. De som bodde där, var drängen Erik Jönsson, född 1833, samt
hans fader Jöns Mattsson Glad född 1807 och sönerna Jöns född 1838, Mattes,
född 1843, samt dottern Maria född 1831. så bodde där handelsbetjänten Karl
Axel Billkvist född 1831. Sedan bodde där torparen Jan Andersson och hans
hustru Marit Ersdotter; de hade döttrarna Maria och Karin, som var tvillingar,
och Britta Kajsa. så bodde även där inhyses Erik Nilsson och hans hustru
Stina Nilsdotter samt sonen Erik. Ett litet boställe till fanns på
prästgårdens ägor, som hette Henrikstäppa och låg på västra sidan av
landsvägen söder om Bäckelidsbron. Några namn, som kan sättas tillsamman
med detta torp är svårt att få fram.


Fornsök

Google maps