Bråtarna

Ett ödetorp på hemmanet Spettungen, som ligger ca en halv kilometer nordost om bebyggelsen i Rostahult. Den som bodde där i mitten av l800-talet hette Jonas Karlsson och hans hustru hette Martha Persdotter. De hade en son, som hette Karl och en dotter som hette Kajsa. Det blev Kajsa som stannade hos föräldrarna på torpet. Hon gifte sig med en som hette Magnus och han gick under öknamnet Dreyfus. Han dog år 1918 och Kajsa fick flytta ner till Lekvattnet, där hon en kort tid efter Dreyfus fick sluta sina dagar.


Sonen Herman Leonard Magnusson emigrerade de 11 april 1904.
Han var då 19 år.
 
Förnamn:Herman Leonard
Efternamn:Magnusson
Utflyttningsdatum:1906-04-11
Födelsedatum:1887-12-16 Utflyttningsförsamling:Lekvattnet
Utflyttningsort:Spettungen Bråtarna
Födelselän:Värmland
Födelseförsamling:Lekvattnet
Destination land:Nordamerika
Ensam/Familj:E
Aktnr:4
Yrke:Arbetare
Källa:Lekvattnet Fsb 1906-1913
Ålder:19
Sida i husförhör:119
Kön:M
Nr i utflyttningslängd:4
Civilstånd:OG
Faderns namn:Magnus Jonasson
Faderns yrke:Inhyses
Moderns namn:Kajsa Jonasdotter
Moderns yrke:Hustru
Herman var i “ST Paul, Minnesota” medlem i Independent Order of Svithiod Loge 48.
Syftet med organisationen är att tillhandahålla sjukförmåner till dess medlemmar, [att ta ut en bedömning av medlemmarna vid deras död] och att tillhandahålla utbildnings- och sociala syften för medlemmarna”

Google maps