Dele

Ett ödetorp på hemmanet Spettungen, som ligger c:a två kilometer sydost om gårdarna i Spettungen, mot Rostahult. Den som bodde där var troligen son till Lars Eliasson, omskriven på Kartbostaden, Rostahult. Han hette Karl Jansson, men tog namnet Delegren. Den som sist bodde på torpet var Axel Persson med familj och torpet blev öde omkring år 1925. Det äges av Billeruds A.B. och är helt beväxt med skog.


Google maps

Fornsök