Krusen

Ett litet ödetorp på hemmanet Spettungen, som ligger i norra änden av Kroksjön, på västsidan Kvarnälven. Den som bodde där hette Anders Eriksson Kruse. Hans hustru hette Maria Jansdotter. De hade två söner: Jonas och Karl samt två döttrar: Maria och Kristina. Torpet var litet och födde en ko. Är 1902 brann stugan ner och den byggdes aldrig upp igen, utan torpet användes som betesmark och skogen återfick sedan det som den miste på 1700-talet. Ägare är Billeruds A.B.