Rostahult (Kartbostaden)

Ett torp på hemmanet Spettungen, som ligger i bredd med Roustakorve, och även detta var inte ett så litet torp. Det låg efter norra rågången av det andra torpet och kunde från början ha varit ett torp, som delats. Den som bodde där hette troligen Jan Eliasson och hans hustru Märta Persdotter. De hade en son, som hette Jan Magnus Jansson, som senare var skriven på södra gården. Kart bostaden har ej varit bebodd på ganska länge och det kan antagas att båda ställena var i sambruk under sista åren det fanns folk på Rostahult. Det äges av Erik Björklund, Sunne, och J. Wåhlstedts stbh., Torsby. Det är helt beväxt med skog.


Rostahult (Kartbostaden) hemmanet Spettungen.
Detta enl Klas i skolhus. Var där 1994 tillsammans med honom och kusin Börje.
Irmgard Henriksson

 


Google maps