Rostahult (Roustakorve)

Var ett av de större torpen, som låg på Spettungens hemman, och låg tre kilometer söder om Spettunggårdarna. Den första som enligt kyrkboken av 1851 bodde där hette Kristoffer Eriksson, född 1789, och hans hustru hette Britta Jansdotter, född 1797. De hade en son som hette Olof, född 1833. Under sista hälften av 1800-talet bodde där Jan Magnus Jonasson. Hans hustru hette Maria Mattsdotter. De hade två söner, Magnus och Karl. De var de sista som bodde på torpet och det blev öde omkring 1900-talet.


Foto Alf Folmer
Fotot finns med i boken Försvunna rökstugor, sid 76.
Kommentar Irmgard Henriksson

rostahult Rostahult (Kartbostaden). År 1994.
Intressant att se hur mycket naturen tar tillbaka från år till år.
Fotograf: Irmgard Henriksson