Vålberg (Murtolekto)

image_print

Det ställe, där socknarna Gräsmark, Bogen och Lekvattnet möttes hette Vålberget och ligger c:a fyra kilometer sydväst från gården Spettungen. Detta torp var bebyggt på 1700-talet. Torpet Vålberg omnämnes i A. Gottlunds dagbok av 1821, när han gjorde en vandring och bodde en natt i Spettungen. Den som bodde där under första hälften och mitten av 1800-talet hette Per Persson, och hans hustru hette Lisa Olsdotter. De hade fem söner: Per, Olof, Johannes, Anders och Magnus, samt en dotter, som hette Anna-Kajsa. Dessa bodde kvar där till omkring sekelskiftet 18 – 1900, då de flyttade därifrån. En del reste till Amerika.


Google maps