Bergbråten

Ett ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog och ligger efter hemmanets södra gräns i berget ovanför Västra Ängen. Den som först bodde där, under 1800-talets första hälft, hette Nils Eriksson, född 1805. Hans hustru hette Kerstin Jonsdotter, född 1806. De hade två söner: Jan, född 1840, och Olof, född 1843, samt dottern Kerstin, född 1846. I slutet av 1800- och början av 1900-talet bodde en som hette Nils Blomkvist och hans hustru Karolina Jonsdotter där. De hade fem barn. De flyttade därifrån omkring 1905, men hade torpet kvar i sambruk med Sandheden och Bergtorp, där de bodde. Omkring år 1915 såldes torpet till Kristina Jansson, Västra Strand, och det var en som hette Gustaf Forsberg, som bodde där. Han flyttade därifrån på 1930-talet och sedan har torpet varit öde. Det ägs nu av Stig Lundgren, Västra Strand, och är helt beväxt med skog.Google maps

Visa objekt (Fornsök)