Bråttorp

En gård på Stenskogs utskog, som ligger längst ner i Fäbackens by. Den som bodde där i mitten av 1800-talet hette Olof Olsson, född 1826. Hans hustru hette Marit Sigfridsdotter, född 1824. De hade två döttrar: Annika, född 1850, och Maria Stina, födelseår saknas, samt sönerna Olof, född 1852, Nils, född 1855, och Johan och Erik, födelseår saknas. Så var det pigan Gertrud Jansdotter, född 1836. Sonen Johan blev den som övertog gården. Nils byggde sig en stuga på källaren, som fick namnet Källarstugan, samt fick avstyckat en del av inrösningsjorden, så att det födde en ko. Johan gifte sig med en flicka från Storaven, som hette Klara Svensdotter. De hade två söner: Albert och Sven, samt en dotter, som hette Anna. Sonen Sven dog helt ung och Albert gifte sig och flyttade till Borken. Dottern Anna gifte sig med Sigurd Johansson från Sammel i Käcktorp. De hade en dotter, som hette Anna-Kajsa. Tillsammans med modern Klara brukade de gården till hennes död, men flyttade sedan därifrån. Det har stått öde i flera år, men nu har tomten kring boningshuset avstyckats och huset försålts till fritidsbostad. Inägorna är dock dömda att återgå till skogsmark, och den vackra gården Bråttorp med sol och utsikt är snart ett minne från tider som varit. Det är dock glädjande att huset kommer att bli kvar och visar var Bråttorp en gång varit.


Bråttorp. Postadr Lekvattnet.
Areal: Total 3 har, därav 2 åker, 1 skog.
Taxeringsv: 12,800, därav jordbruks.v 6.100, skogsv. 5,500.
Gården till släkten i början av 1800-talet.
Jordart: Sandjord. Skogsbestånd: Barr och lövskog. Manbyggn. uppf. 1906.
Ekonomibyggn: uppf. under 1800-talet. 1 häst, 3 kort, 1 svin.
Äg: Johan Olsson sterbhus. Johan Olsson var som till Olof Olsson o.h.h Marit f. Sigridsdotter.
Gift med Klara f. Svensson.
Barn:
– Albert 99
– Anna 06


Anna Johansson född Johansson 1906.
Gift 1937 med Sigurd Johansson från Sammel född 1905.
Boende på Bråttorp, Lekvattnet.
Sveriges befolkning 1950 och 1960
Irmgard Johansson


Sigurd Johansson
Irmgard Johansson

Anna Johansson (f.1906)
Dottern Anna som var gift med Sigurd Johansson från Sammel i Käcktorp.
Irmgard Henriksson


Anna och Sigurd

Carina Lundgren 

Syskonen Peter och Kristina Berg samt Anna-Kajsa.
Irmgard Henriksson


Bild från Bråttorp sommaren 1950. Margita Isaksson, Anna-Kajsa Johansson, Rune Wattulainen
Jag bodde där 1943-1947, bilden på oss är tagen sommaren 1950 när jag var och hälsade på Anna o Sigurd på Bråttorp.
Rune WattulainenUr boken Försvunna rökstugor av L-O Herou och N Holmdahl.


Bebyggelseregistret