Brostugan

Ett ödeställe på hemmanet Stensgård utskog som ligger på västsidan av Rottnaälv c:a 100 meter söder om gamla Vittjärnsbron. Den förste, som bodde där skulle vara Erik Persson (Kebbo) som kom från Linnan vid Riksgränsen. Hans hustru hette Kerstin Pålsdotter född 1824. Erik var född 1826. De hade sönerna: Per, född 1852, Jöns, född 1854, samt Olof och Erik, födelseår saknas. så bodde där inhyses Maria Klementsdotter, född 1884. Brostugan var bebodd så sent som år 1904. Då bodde där skogvaktaren Nils Berg, som kom dit från Sibila, när Fryksände kyrka jagade bort honom. Han flyttade därifrån till Höt järnsängen (Östra Höt järn) och Brostugan revs ner och det lilla torpet är nu beväxt med grov skog. Ägare är systrarna Persson från Anderstomta.


Google maps