Hellbergskuja

En stuga som låg på hemmanet Stensgårds utskog på samma plats som verkmästare Alfredsson byggt sitt hus. Dit flyttade lösdrivaren Erik Jansson, som med familj är beskriven på Hellbergstorp. Han bodde där endast några år och flyttade sedan till Kammesmäki i Timbonäs, Gräsmark, där hans ättlingar ännu bor, nämligen sonsonen Oskar Hellberg, nu, (1972) 78 år.