Keltkuja

Boplats, som bestod av en jordkula, som låg på åsen där som nu Lekvattnets prästgård står. Där bodde under 1700-talets senare hälft en finne, som hette Keltonen. Han dog i slutet av 1700-talet.


“Anders Kelta eller Kelt-Anders, som han kallades, förmodligen av släkten Keltainen,
av vilken den tiden flera funnits här i landet. Han bodde på NO. sidan om Lekvattnet,
där stället än i dag kallas Kelttomta.
Om honom berättas [följande]: Då baggarna kommit att plundra, [hade] de utspritt,
att de den aftonen ämnade begagna Fryksdals kyrka till stall. Då tog Kelta sin bössa och gick till Vitkärn, där han av Erik, en gammal finne, fick en annan bössa, varmed han sprang till Ulvån, 3 fj. från byn, där han fann en stor ihålig fura; han kröp in i den och gjorde sig hål att skjuta från.
Då norskarna komma red anföraren mycket grann och utpyntad i spetsen; i första skottet sköt Keltainen honom till marken. Men det andra skottet sköt han bom, varföre han i vredesmod slog bössan i kras mot furan. Och ropade av full hals, liksom han haft många andra med sig, att de skulle skjuta. Varav norrbaggarna vänt om och ridit hem.
Kelta sprang efter den skjutne anföraren, som släpades fasthängande i salbögeln  (stigbygeln), till Näversjön, där hästen stannade. Finnen plundrade honom in på bara kroppen och borttog hästen. Intill senaste åren hava ännu betslen blivit förvarade liksom i arv.
Stångjärnen skulle varit 1/2 aln lång och munjärnen ihåliga Sist voro de hos
Per i Örtjärnshöjden.”

Gottlund


Händelsen lär ha utspelat sig 1657 enl boken Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823.
Anna Forsberg och Niclas Persson.

Irmgard Henriksson

En avkomling var Anders Andersson Kelti 1756-1851. Han bodde i Halvardstorp och var i sitt andra gifte gift med Britta Andersdotter 1793-1864 från Myrgubben. Hans första maka Annika Ersdotter avled 1813. De hade en son Erik Andersson 1801-1826 som sannolikt var far till den Erik Eriksson som bebodde Östra Mosevatten under lång tid. Carin Andersdotter från Myrgubben var hans mor.
Anders Matsson