Klemetestorp

Ett ödetorp på hemmanet Stensgård utskog, som låg i bergfoten söder om Rottnaberg. Det heter enligt kyrkboken för 1853 Styggberg, men den som byggde där på 1700-talet hette Klemet. Då kallades gården Rottneberg för Styggberg och när det omdöptes, så blev Klemetestorp Styggberg. Det omdöptes än en gång, så vid den tiden det blev öde, så kallades det för Övertorp. Den som först omnämnes där enligt kyrkboken av 1853 var inhyses Karin Andersdotter, född 1826, och o.ä. sonen Per Persson, född 1848, och o.ä. sonen Erik Eriksson, födelseår saknas. Under senare hälften av 1800-talet bodde där Sven Svensson med familj, vilken är omskriven på Storaven. Torpet blev öde på 1880-talet men brukades så sent som 1905 av Per Olsson i Läpiko. Ägaren är syskonen Sahlström, Utterbyn, eller nuvarande ägaren av Sahlströms marker. Alla märken efter bebyggelsen är borta.


Google maps

Fornsök