Kokkolaberg

Ett gammalt ödetorp på hemmanet Stensgård utskog, som ligger sydväst om Poptorp efter gamla vägen till Granälven. Den förste som omnämnes där var en som hette Lars Andersson. Han var född år 1787 och hans hustru hette Karin Ersdotter och var född 1797. De hade en dotter, som hette Britta, född 1836, och en som hette Lisa född 1824. Hon gifte sig med en som hette Johan Olsson, som även var född 1824. De i sin tur hade en dotter som hette Kajsa, född 1852, samt sönerna Lars, född 1854, Johan, Olof, Anders och Erik, födelseår saknas. Den sista som bodde på Kokkolaberg, skulle vara korpralen Nils Lönn och hans hustru Maria Larsdotter. De hade två döttrar, Maria och Karolina, samt en son, som hette Nils Ludvig. Torpet blev sålt till Olof i Poptorp, som bodde i Mellanstugan, fader till Enok Olsson, som ärvde torpet. De hade det i sambruk med Poptorp. Torpet blev sålt till Lekvattnets kommun, som i sin tur sålde det till Oskar Nordkvist, som ägde det en tid. Hans son Bertil Nordkvist är nu ägare och det är helt beväxt med skog. Torpet blev öde 1880.


Google maps
Visa objekt (Fornsök)