Kroken

Ett gammalt ödeställe på hemmanet Stensgårds utskog, som ligger uppe i
backsidan sydväst om Molinna. Vem som började odla där är inte känt, men
gamla stenrösen visar var bebyggelsen varit. I början av 1800-talet bodde där
en som kallades Olso-Annika efter namnet Olskroken, som det kallades. Hon skulle
vara född där.