Lökbråten

Ett gammalt ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog mot Prästbäcken nordväst om Källarstugan i Fäbacken. Det var ett litet torp, som födde en ko och några smådjur. Den som bodde där under första hälften av 1800-talet var Enkan Ingeborg Elofsdotter, hon var född 1793. Hon hade två söner: Per Eriksson, född 1827, och Per Jansson, född 1835. Så bodde även där inhyses Stina Nilsdotter och hennes son Per Jansson, som var född 1855. Omkring 1860-talet bodde där en som hette Erik Larsson och hans hustru hette Maria Larsdotter. De hade två söner: Gustaf Ludvig och Oskar Julius samt två döttrar: Anna Mathilda och Emilia Lovisa. Torpet avfolkades omkring år 1890 och är nu helt igenväxt. Stenrösen minner om var bebyggelsen varit.


Har varit på en intressant föreläsning av Gabriel Bladh och Peter Olausson på Sahlströmsgården.
Bl.a fick vi veta att Lökbråten Stensgård är uppkallat efter resandefolket Lök – därav namnet Lökbråten. Namnet Hedvig Karlsdotter nämndes men hittar henne inte.
Irmgard Henriksson


torpet Lökbråten är flyttat till annan plats och används idag som “lillstuga.

Mikael AndreassonGoogle maps