Möråsen

Ett litet ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog som ligger på västsidan av Rottna älv, i norra ändan av Näverbosjön. Det var en liten stuga med ett rum samt ladugård för en ko. Den som sist bodde där hette Johan Henriksson och hans hustru hette Kerstin Ersdotter. De hade en dotter som hette Kajsa. Det var mycket fattigt och de gick i stugorna och hjälpte till, så de levde. Torpet blev öde och husen bortförda vid sekelskiftet.


Google maps