Nedre Svarvartorp (på kartan Borgatorp)

Ett ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog, som ligger på västsidan av Rottnaälven, söder om torpet Västra Höt järn. Det kallas på E. K. V. kartblad för Borgatorp. Den förste, som omnämnes ha bott där var Enkan Britta Ersdotter samt hennes dotter Maria. Sedan kom en dit, som hette Olof Henriksson och hans hustru Karin Nilsdotter samt sönerna Nils August och Johan. Dessa bodde där till fram på l860-talet. Så bodde en där, som kallades för Svarvar-Maria. Hon kom troligen till Varaldskogen och blev gift med en som hette Erik Eriksen Rattik. Torpet köptes av handlanden Olof Olsson, Kyrkåsen, men han sålde det till klockaren och skolläraren Per Johan Kjellander, vilken hade det som jordbruk till sin fastighet Fridhem. När Gullik sålde Fridhem till Kjellander, så fick han flytta till Svarvartorp och bo där tills han dog. De sista som bodde på Svarvartorp var bygdeskalden Axel Fritihofsson. När hans mor dog bodde hans mormor Maria där med honom. Han var då i fyraårsåldern. Torpet äges nu av Ruth Kjellanders barn. Hon var gift med kyrkvaktaren Axel Mattsson. Skogen har nu återtagit torpet, och en stenhög efter spismuren är det enda, som nu mera visar var det lilla vackra torpet låg.


Foto på bygdeskalden Axel Frithiofsons mormor Maria Nilsdotter f 1843 i Rådom. Större delen av sitt liv bodde hon och Axel på Storaven och Maria är omnämnd där. Den som har tillgång till Boken om Lekvattnet kan läsa mer om Axel och hans mormor på sid 382 samt i boken Övre Fryksdalen sid 461 och framåt.

maria-eriksson

Maria finns också avbildad på en målning gjord av Paul Piltz.

Marias make Per Eriksson med det finska släktnamnet Valkoinen var son till en känd profil i Lekvattnet nämligen Kebbo, Erik Persson. De finns omnämnda under Jossikoja/Linna i Ödetorp samt i boken om Långsjöhöjden sid 25 och i boken om Lekvattnet sid 379. Enl Judit Ejner hade Per en bror Erik Eriksson som var far till Gezella Hallberg f 1902. Avliden 14 april 2000 i Minnesota USA. Lärare. Enl boken om Långsjöhöjden är Gazellas far senare bosatt på Övre Kruggen (är tveksam till om det var han som bodde där).

Maria gick under namnet Kryper-Maja. Hennes make Per var förlamad i båda benen och i hfl 1886-1890 står Krypare efter hans namn. Då ligger det nära till hands att utgå från att Maria såsom Pers hustru fick heta Kryper-Maja.

Maria Eriksson född Nilsdotter avlider på Rottnebergs vårdhem av ålderdomssvaghet 5 april 1933. Änka efter Per Eriksson.

Foto och text: Irmgard Henriksson


Hennes make var handikappad så hon drog honom på kälke vintertid och på en kärra när det var barmark… därav rak rygg. Hon själv lär för övrigt ha avskytt ordet “Kryparmaja”. Lätt att förstå…
I morfars dikter framgår nog att hon i ALLA avseenden var rakryggad

Text: Karlåke NordkvistFornsök

Google maps