Orasfall

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog sydväst om Rönnberg. Vem som började odla torpet kan med bestämdhet inte sägas, men vad de äldre har berättat, skulle det vara en finne, som hette Orainen. Enligt namnet på torpet är det nog inte så långt från sanningen. I mitten av 1800-talet bodde där en som hette Sven Halvarsson som kom från Oppdal i Norge. Hans hustru hette Johanna Arnesdotter. De hade tre söner: Hellik, Anders och Johannes samt en dotter, som hette Karolina. Barnen reste ut till Norrland och Amerika, och torpet blev öde på l890-talet. Det är beväxt med skog och äges av fru Edit Björkman-Persson från Karlstad. Stora stenrösen visar var bebyggelsen varit. Stugan stod kvar så sent som år 1915.


Google maps