Övre Svarvartorp

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog efter vägen till Rönnberg. Den förste som bodde där enligt kyrkboken av 1851 hette Anders Henriksson, född 1824, hans hustru hette Märta Arnesson, född 1825. De hade en dotter som hette Maria, född 1853, och sonen Anders, född 1854. så hade de fattigflickan Maria Johansdotter, född 1843. så var skrivna på torpet en som hette Nils Olsson, född 1821, hustrun Britta Ersdotter, född 1810, samt dottern Maria, född 1848. De sista som bodde på torpet var en som kom från Ranglan i Långerud, som kallades för Rangel-Per. Han hade en dotter som hette Karolina, som gifte sig med Olof Mattsson från Koja i Långtjärnshöjden och de flyttade till Åsen vid Pålstorp. Svarvartorp köptes av Per och Maria Mattsson, Övre Pavila. De hade torpet i sambruk med Pavila tills de blev borta. En dotterdotter till dem är nu ägare. En tomt har sålts till konstnär Antonsson från Stockholm, och hans arvingar äger nu det huset han byggde och använder det till fritidsbostad. Det finns sålunda bebyggelse, som kanske i framtiden kommer att visa var Svarvartorp fanns.Foto. Eva Lagerqvist


Fornsök