Pakkalamp (Kottjärn)

Pakkalamp var tre torp, som ligger på hemmanet Stensgårds utskog mot gården Kissalamp, (Kattjärn), som ligger mot Riksgränsen. När torpen var bebodda så kallades de När Olof, När Gabriel och När Kristoffer. De som började bygga på de två västra torpen var föräldrarna till Olof och Gabriel Olsson. Fadern hette Olof, efternamn saknas. Olof Olsson var född 1820. Hans hustru hette Lisa Ersdotter, född 1824. De hade två döttrar: Karin född 1846 och Maria född 1853 samt tre söner: Olof Johan och Emil, födelseår saknas. Brodern Gabriel var född 1814 och hans hustru hette Marit Jansdotter, född 1807, sonen Olof, född 1845, samt sonen Johan Gabrielsson, som gifte sig med en som hette Anne Henriksson, som kom från Austmarka i Norge. De hade fyra söner: Johan, Henrik, Olof och August samt två döttrar: Karolina och Maria. Olof och Gabriel delade upp och byggde på var sitt torp. Olof bodde på det västra och Gabriel på det östra. Det västra kallades även Bakkemon. Detta var inga särskilt gamla torp. De togs upp strax efter sekelskiftet 1700-1800 och blev öde, hos Olof 1904 och hos Gabriel 1914. Torpen är nu helt beväxta med skog och det är på grund av att ingen väg fanns, som de länge varit glömda.


Pakkalamp 1915-1920
Elinor Henriksen

Pappa köpte stommen för 250 kr av Pakkalampsstiftelsen 1974.
Märkte upp och plockade ner och flyttade det hela ner till Styggbergsavenyn med hjälp av Sven på Kronhalla. Byggdes upp 1975 och på den vägen är det.
Jag flyttade hit 2002 och bor där på vintern.
På sommaren bor jag i Svartbäcken.
Bodiil Nordquist


Google maps

Fornsök