Rävtorp

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog och är beläget mellan Bengtstorp och Sätran (Säter-Mattes). Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde där, hette Sven Halvarsson, född 1817. Hans hustru hette Johanna Arnesdotter, född 1822. De hade två söner: Hellik, född 1849, och Anders, född 1851. Under senare hälften av 1800-talet bodde en där, som hette Magnus Jönsson. Han kom från Gräsmark och hans hustru hette Maria Jansdotter. De hade en dotter, som hette Maria, samt en son som hette Johannes Magnusson. Vid föräldrarnas död övertog barnen gården. Johannes Magnusson gifte sig med en som hette Maria Nilsdotter från Poptorp. De hade fyra döttrar: Nelly, Maria, Anna och Karin, samt fem söner: Johan, August, Hilding, Einar och Henry. Johannes var en duktig snickare och smed. Han tillverkade mest kördon, kälkar och vagnar m.m. Maria var en duktig, husmor, men hon var även poet. Hon diktade många vackra saker, som mest av allt rörde bygden. Hon skaldade mest om den vackra naturen och det som skedde i tiden. Hennes dikter publicerades i tidningen Idun och även flera tidningar. De kunde läsas i tidningen Finnbygden, nr 2 1970. Gården såldes i början av 1900-talet till O. V. Solberg, Arvika. Inägorna är nu helt igenväxta av skog och det är endast stenrösen, som visar var det på 1930-talet var liv och rörelse med frisk och arbetsam ungdom.


Om Poeten Maj i Rävtorp


Stensfårds Utskog 143 , Rävtorp
Postadr: Lekvattnet
6 har åker, 95 skog. Tax-v. 12.000.
Jordart: Bergjord. Skogsbest: Barr o. lövskog. Mabyggn. uppf på 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 1 häst, 4 nötkreatur, 2 svin, 7 får.
Äg. Johansses Magnussons stbh. J.M. son till Aug. Matsson. Gift med Marit. Barn: Olof, Gunnar, Greta.


  1. Einar på Rävtorp: 1902
  2. Albert ve Luken
  3. Hennry på Rävtorp: 1910
  4. Hilding på Rävtorp: 1906
  5. Anna: 1896
  6. Nelly Johannesson: 1891
  7. Maria: 1865
  8. Johannes på Rävtorp: 1857

Henry är född 1910. Kortet måste vara tagit 1919 -20.
Alf Folmer
Albert ve Luken var född 1889
Alice Jonsson
Han borde vara 31 år på bilden
Alf Folmer
Einar var otroligt stark.
När Håkan och Berit byggde var han med och bar cement, 50 kilos säckar var det då och han tog en under var arm.
Ulf Dahlen

Jag har har också detta kort i min mors samling. Det är förmodligen skickar till min mormor i Hannäs från hennes bror Albert Jonasson.
På baksidan står Luktorp 4/5 1919 Känner igen Johannes på Rävtorp med familj och så är det undertecknad med på ett hörn. Albert.

Else-Marie Hjulström

Alf Folmer


Einar i full busschaufförsmundering
Ronny Jansson


Motiv: August Johannesson f 1899 i Rävtorp, Lekvattnet.
Händelse: Inlämnat 1998 av Finneskog, Monika.
(Källa: Kringla)
Tony Falcenclou Skancke

August var mormors bror. När vi bodde i Sysslebäck 1959 – 1963 var August inneboende hos oss.
Han jobbade då i Mogrens(?) järnhandel i Sysslebäck.
Tage Nordkvist


Google maps

Fornsök