Rottnaberg (Jossi)

image_print

En gård som ligger på hemmanet Stensgårds utskog på östra sidan av älven, norr om gamla skolan i Vittjärn. Denna gård är för närvarande inte öde, men det en gång i tiden relativt stora jordbruket är borta och den vackra gården har blivit skogsmark. Den som bodde där under 1700-talets senare hälft hette Erik. Han hade en son som hette Jöns Ersson, född 1795. Hans hustru hette Marit, födelseår saknas. De hade en dotter, som hette Elisabet och kallades Jossi-Lisa. Hon var född 1824. Hon gifte sig med en som hette Jöns Olsson, född 1821. De hade fyra döttrar: Kajsa Elisabet född 1856, Marit född 1855, Maria född 1860 och Mathilda född 1863 samt tre söner: Jöns född 1853, Jan född 1857 och Erik född 1865. Hustrun Lisa dog år 1878 och Jöns sålde gården omkring år 1885. Han sålde den till en skogsjobbare, som hette Grunsett, som var från Norge, och den då 400 tunnland stora skogen höggs slätt. Det blev sedan försålt en del. I slutet av 1890-talet försåldes gården till en gränsriddare, som hette Oskar Olsson, som kom från Torsby. Hans hustru hette Mariana och de hade två döttrar, Anna och Ruth, samt sonen Hilding. Oskar Olsson dog år 1909 och gården blev då såld till Lekvattnets kommun, som sedan under åren hade olika arrendatorer. År 1930 byggdes Lekvattnets Vårdhem på samma plats, som det gamla huset stod. Det första ursprungliga boningshuset var en rökstuga, som stod c:a femtio meter sydost om det nuvarande huset, litet längre upp. Under Jöns Olssons tid var Jossi, som det kallades en ganska stor gård som födde 7 – 8 kor, häst och ett trettiotal smådjur. Där fanns badstuga, ria, smedja och olika hus för större och mindre djur. Under tiden som kommunen hade vårdhemmet där sköttes gården aven dräng eller rättare. Uthusen byggdes 1922 och även arrendebostad byggdes. Den har försålts till tullare Gösta Karlsson och hans hustru Elsie Johannesson från Långsjöhöjden. Ålderdomshemmet var vid kommunsammanslagningen helt belagt och det fortsatte till dess det nya vårdhemmet Lövenstrand i Torsby blev färdigt. Vårdhemmet Rottnaberg försåldes till en Rune Olsson från Nergården. Det var endast huset med tomt. Han i sin tur har sålt till en som heter Kvist. Man får hoppas att det kan ordnas med ett fritidshem eller dylikt, så att den vackra platsen kan bevaras för framtiden. Ett litet vackert fritidshem har byggts av Einar Johannesson, Långsjöhöjden. Det ligger c:a 150 meter norr om den gamla bebyggelsen i Rottnaberg. Jordbruket är helt spolierat och inägorna beväxta med slyskog och därför är det angeläget att bebyggelsen bevaras och en heder för dem, som vill bo kvar på platsen, där man hörde koskällorna, när djuren på kvällarna knallade hem med mjölken och där göken gol både tidigt och sent under de vackra sommardagarna. Det var utan att skryta ett av Lekvattnets vackraste ställen.

 Torpare Petrus Persson f 1888 gift 1912 med Hulda Persson f 1889.
Petrus inflyttat från Nedre Våln och Hulda inflyttad från Stenbråten.
Församlingsbok 1906-1913 Rottneberg Stensgård.

1913. Mariana Olsdotter med sonen Hilding Olsson och dottern Rut Olsson (gift Heldén) som bodde i Rottnaberg i Lekvattnet. Mariana var gift med gränsridare Oskar Olsson som dog år 1911 då hon tillsammans med barnen flyttade till Torsby. När detta kort togs i Torsby var den äldre systern Anna redan gift med urmakare Oskar Valfrid Olsson i Torsby.

Mariana Olsdotter med sonen Hilding Olsson och dottern Rut Olsson (gift Heldén) som bodde i Rottnaberg i Lekvattnet.
Gunilla Svanberg

Oskar Olsson blir gränsridare 1901 och gränsstationsföreståndare 1906. Kommunalstämmans ordförande 1906-1910.
Ur Boken om Lekvattnet av Elis Hasselstig.
Troligen fel årtal vad gäller ordförandeposten om Oskar Olsson avled 1909.
Irmgard Henriksson


Information om Rottnaberg.

Vittjärn Rottnaberg. Areal 4 ha åker, 150 ha skog.
Taxeringsvärde 76.700:-.
Jordart: moränmylla och sandjord.
Skogsbestånd: barr- och lövskog.
Husdjur: 6 kor och 3 ungdjur.
Manbyggnaden uppfördes 1930 och ekonomibyggnaderna 1924.
Gården inköptes 1909 av Lekvattnets kommun från förre ägaren tullförvaltare Oskar Olsson. Efter att egendomen varit utarrenderad till 1930, inrättades den sistnämnda år till vårdhem.
Föreståndarinna för vårdhemmet är sedan 1944 fröken Anna Jönsson. Hon är född 1919 och dotter till hemmansägare Olov Jönsson, Bjälverud, Lysvik, o.h.h. Elna f. Rudström.


Slåtter vid Rottnabergs vårdhem, Albin Jonsson, Valborg Jonsson, Föreståndarinna, + "okänd"
Slåtter vid Rottnabergs vårdhem
 1. “okänd”
 2. Johan Bredesson ?
 3. Rättaren Albin Jonsson i Lillberg.  f. 1862, d. 1962
 4. Föreståndarinnan Valborg Jonsson

Fotot från Monika Lindberg


Vårdhemmet sommaren 1942.
På baksidan står: Till mormor från dotterdottern Ruth.
Irmgard Henriksson


Rottnaberg 1945 och då var fröken Anna Jönsson föreståndare här
Margit Nilsson


Rottnaberg, boende och personal

Bakre raden:

 1. Anna på Välta
 2. Albin Jonsson
 3. Skinnar-Per
 4. Eva Severin-Persson med Birgit o Anne-Marie,
 5. pigan Hedvig, Hulda på Källarstugan.

Främre raden:

 1. Valborg Jonsson föreståndarinna Rottnaberg
 2. Tilda ve Langmyra
 3. Kajsa ve Älvbacken
 4. Anna Pettersson med barnbarnet Gunhild i knä
 5. Maja från Örtjärnshöjden (Mart-Marja)

 

D.N. 1967
Irmgard Henriksson


Irmgard Henriksson


Boende och skrivna på Rottnaberg

1950:

Mattsson Klara Justina f 18830619 Lekvattnet
Nilsson Hulda Maria f 18830928 Östmark
Karlsson Karl Staffan f 19500322 Lekvattnet
Karlsson född Johannesson Maj Elsi f 19290508 Lekvattnet
Karlsson Karl Göte f 19220414 Lommaryd Jönköping

1960

Nilsson Johan Alfred f 18840414 Lekvattnet
Johansson Axel Robert f 18960228 ”
Nilsson Oskar Emmanuel f 18900526 ”
Karlsson Karl Staffan f 19500322 ”
Karlsson Karl Anders f 19530507 ”
Nordin född Olsson Frida Erika f 19070923 “

Källa: Sveriges befolkning 1950 och 1960.

Irmgard Henriksson


1963 Rottnabergs vårdhem.

Föreståndare Kristina Jonsen (Från Norge) hade lägenhet på övre våningen. Vaktmästare Olov Olsson (från Örtjärnshöjden) bodde på ett litet rum där.
Gun A började vikariera 1963 för Elsa Johansson som blev barnledig. Pigan bodde på ett litet rum på hemmet under de dagar de jobbade. Arbeta ensam med föreståndarinnan, fick stoppa strumpor på lediga kvällar. Matlagning, sängkläder byte ibland och tvätt.
Andra vikarier Linnea Larsson, Lilly Stolpe, Marita Staaf.
7-8 boende.
Sleik Axel, Oskar och Alfred i Änga (bröder), Hulda från Källarstugan, Torsten Larsson Rösbacken, Smed Axel, bror till Karl på Sjöbo, Hilma Dedorsson Grunn, Hilmer Jönsson Pakkalamp.
Flyttade till nybyggda Lövenstrand mars 1965. Föreståndarinnan Kristina Jonsen samt några boende och Gun fick en egen av för lekvattenbor: Sleik Axel, Hilma Dedorsson, Hulda i Källarstugan (hade dockor), Oskar i Änga.
Adina WernerI förrgår kväll så fick vi besök här på Rottnaberg, eller snarare ett besök vid det nedrivna vårdhemmet (Huset var stort -9 rum och kök) och det var av sonen i familjen Kvick (Knut och Ellen), som i början av 70-talet bodde där. Sonen heter Tor (född 65) och hans syster Elisabeth (född 67). Tor gick 1:a klass i skolan, han började ett år för sent (8 år gammal), vilket då blir 1973. Familjen flyttade därifrån ca 1974 (bodde där i 3 eller 4 år).
Dom sålde huset till en norsk man, som skulle bedriva någon form av boende för missbrukare och vad han kom ihåg så betalade ägaren inte el-räkningen, vilket medförde att vattenledningarna i huset frös och man började använda bräder från huset som ved.
Eivor Stålberg


Pappa (Gösta) köpte huset, och fick därefter riva det för det var i ett bedrövligt skick.
Peder Karlsson


Där växte jag upp tillsammans med min bröder Peder och Staffan och mina föräldrar Gösta och Elsie
Anders Karlsson