Tyskhagen

Ett ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog; det låg på östra sidan av övre Svarvartorp, efter vägen till Rönnberg. Den som bodde där i mitten av 1800-talet hette Nils Persson och hans hustru hette Maria Larsdotter. De hade en dotter som hette Karolina. De reste till Amerika och torpet blev öde på 1870-talet.