Välta

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog söder om Vittjärns gamla skolhus. Stugan stod väster om den nuvarande Vältastugan och inägorna låg väster ut mot älven. Den som bodde där var dagkarlen Erik Eriksson, född 1798, och f.d. fältjägaren Per Persson samt Erik Erikssons son Erik och Enkmannen Per Eriksson och hans dotter Gertrud. Detta var de sista som bodde där och det blev öde på 1870-talet. Torpet köptes av gränsriddaren Jonas Berglund, som byggde Nybo, och hade Välta som jordbruk. Det äges nu av en sonson till Berglund, Gunnar Berglund, och hans hustru Elisabet Persdotter. Skogen kommer nu att ta tillbaka det den miste för 200 år sedan.


 

Anna Kajsa Nilsdotter född 1859 Lekvattnet. Inflyttad till Välta 1905 från Lillaven Stensgård.
Bor i Sunne en period efter detta och är åter på Välta 1910.
Till Norge 1914. Åter 1922. Bor en kort period hos sonen Lars Larsson i Rönnberg norra, född 1886 i Älvdalen, innan hon flyttar åter till Välta samma år. På ett ställe antecknad som Skolstäderska.
Uppgifterna hämtade från Församlingsböcker 1900-1929.
Artur på Vältas mormor.
Irmgard Henriksson


Anna på Välta rökandes pipa.Under fotot står: Här vill det ej dra.
Irmgard Henriksson

Det här kortet har jag i ett gammalt album efter min mormor.Hon heter Anna Kajsa Nilsdotter född 1859 död 1943 och är mor till Lars Larsson i Rönnberg.
Eino Rückert

Stanley Johanssons farmors mor
Benny Ljus

Tänk den lilla gumman bar Lasse på ryggen från Älvdalen till Lekvattnet.
Annas man åkte till Amerika för att finna ett nytt hem och jobb.
Anna och lille Lasse skulle komma efter senare men de fick ett tråkigt besked
– hennes man hade omkommit i ett snöras!
Vilket öde Cathrine Rückert

Anna dog 1943
Eino Rückert

Pratade nyss med pappa min å han visste precis hur bilden ser ut.
Hon sitter på trappen på Rottnabergs ålderdomshem, där hon bodde det sista. Å käppen hon håller i är gjord av en enbuske.
Lillemor Larsson-ÖverbyMin mor Edit berättar att hennes far Edvin i Lellberg hade café vid Välta
under beredskapsåren – runt 1940.
Barnen, främst flickorna serverade och hjälpte till att driva det.
Enligt uppgift var det en populär samlingspunkt för ortens beskyddare.

Dan Petrini


Edvin Johnsson i Lillberg hade ett enklare café vid ödetorpet Välta vid Rottna älven i början av 1940-talet. Det var mycket militär under beredskapsåren i Lekvattnet. Hustrun Amanda Justina bakade och döttrarna Edith, Elvy och Inez transporterade bröd och förnödenheter på cykel från Lillberg. Greta som arbetade på cafe´t fyllde 90 år under våren 2015. Greta till höger på fotot, till vänster en av de yngre systrarna.

Göran Johnsson


vid välta

Jag har alltid gillat den här bilden, tog den nere vid välta i slutet av sjuttiotalet.
Håkan Stålhandske


Välta var med i köpet när Gunnar Gerglund övertog Nybo 1947.
Då var Vältastugan hälften så stor som nu, tillbygget gjordes på tidigt 50-tal och användes sommartid av Signe.

Elin Steffenrud Andersen


Google maps