Vittjärnsbron

image_print

Vid Vittjärns gamla skolhus och Nybo har över Rottnaälven varit en bro
sedan sekelskiftet 1700 – 1800. Den första var byggd av trä och låg någon
meter nerom den gamla stenbron. Den revs i början av 1870-talet, när stenbron
var färdig. Den byggdes åren 1868 – 1870 av byggmästaren och hemlantmätaren
Erik Ersson från Stensgård i Fäbacken. Den har nu övertagits av Lekvattnets
Hembygdsförening att bevaras för framtiden, och den kan visa att även förr
kunde man bygga starka broar av hembygdens material. Den nuvarande bron byggdes
år 1954 av brobyggaren Folke Nilsson från Skåne.


Fornsök