Övriga torp

Torp som INTE finns med i boken “Ödetorp i Lekvattnet”.

Källor

 • Skogsvårdsstyrelsens inventering av torp i Lekvattnet
 • Värmlandsgårdar del 1 Norra Värmland. Stockholm 1946
 • Svenska gods och gårdar tryckt 1936
 • Svenska gods och gårdar 1947
 • Lekvattnets vänners lokalkännedom

 1. Bredsjön
 2. Fäbacken
 3. Hvittjärn
 4. Långsjöhöjden
 5. Kullarna
 6. Kälkeruds utskog
 7. Mårbacken
 8. Norra Lekvattnet
 9. Södra Lekvattnet
 10. Rörkullen
 11. Stensgårds utskog
 12. Örtjärnshöjden